Vraag & Antwoord

Worstel je soms met de complexiteit van de problemen die spelen in de publieke gezondheid en zou je willen leren hoe...

Ben je een ambitieuze professional, beleidsadviseur of projectleider werkzaam in de publieke gezondheid, die graag wordt uitgedaagd en verleid om anders te denken? Vind je het leuk om je eigen expertise te delen? Je vindt het leuk om je eigen expertise te delen? Je kijkt vooruit en levert graag een...

Wie kent er voorbeelden van projecten waar zowel gemeente, als lokale bedrijven, als bewoners in goede afspraken met...

Als initiatiefnemer van het aanleggen van een voedselbos in de Gemeente Deventer, ben ik erg geïnteresseerd in voorbeelden van goed samenspel tussen organisatie(s) en bewoners. Soms hoor ik hele interessante voorbeelden van initiatieven, die gestart zijn vanuit de bewoners zelf. Maar wellicht gebeurt het...

Welke partijen staan centraal in de beweging naar voorzorg/preventie? Help ons het landschap uit te tekenen!

Beste leden,

Berenschot ziet veel partijen en initiatieven aan het werk met het doel preventie te stimuleren, van nazorg naar voorzorg. Om het landschap goed te kennen en begrijpen, hebben wij een aanzet gemaakt voor een overzicht van welke partijen centraal staan in de beweging naar preventie. Hiermee...

Wie heeft ervaring met het begeleiden van de GLI? Voor een inventarisatie zouden wij het heel erg op prijs stellen...

Met de GLI (gecombineerde leefstijlinterventie) is voor het eerste Leefstijl opgenomen in het basispakket. Een enorme stap voorwaarts. Binnen de Federatie voor Gezondheid is een werkgroep bezig om te kijken hoe de GLI kan doorontwikkelen tot een breder inzetbare interventie waar iedereen aan mee kan doen...

OPROEP

In de politieke bewegingen is een tendens dat er meer aandacht en geld moet worden geïnvesteerd in...

In de politieke bewegingen is een tendens dat er meer aandacht en geld moet worden geïnvesteerd in preventie/voorzorg/gezondheidsbevordering. Die beweging willen we als Federatie natuurlijk voeden en versterken. Een mooie vraag voor ons allen om te beantwoorden is dan ook: stel dat er een paar miljard...

De Federatie voor Gezondheid is door het Ministerie van VWS gevraagd om mee te denken over de uitvoering van de...

Dinsdag 27 juli jl. spraken Jolande Sap en Patricia Heijdenrijk met Henk Soorsma (directeur Strategie en Kennis, DGSC-19) over de domeinoverstijgende thema’s voor herstel en vernieuwing. In dit gesprek werden met name de thema’s nieuwe ongelijkheden (ook wel een vergrootglas op bestaande...

Hoe evalueert u breed gezondheidsbeleid waarin juist de nadruk ligt op individuele ervaring en voorkeuren?

Aan de ene kant wordt er steeds vaker gewerkt vanuit een breed perspectief op gezondheid. Begrippen als welzijn, participatie en zelfredzaamheid staan dan bijvoorbeeld centraal en de focus ligt niet op ziekte, maar op wat iemand wél kan en wil. Anderzijds is het wenselijk om beleid te kunnen evalueren,...

“Oproep! Bent u betrokken bij een onderzoek of project dat de James Lind Prijs verdient? Of kent u bedrijven of...

Gesloten

Graag wijs ik jullie op de James Lind prijs, die ook dit jaar weer namens NPN wordt uitgereikt in twee categorieën: onderzoek en toepassing. De winnaars in beide categorieen ontvangen een bedrag van €10.000,-, te besteden aan vervolgprojecten of onderzoeken.   

De James Lind Prijs is een...

Voeding in de hoofdrol bij vitaal ouder worden. Daar pleiten we als Nederlandse Vereniging voor Dietisten voor. Wie...

Bijgaand treffen jullie de position paper die wij schrijven als reactie op de Dialoognota Ouder Worden 2020 – 2040. We nodigen je uit om mee te lezen!

 

Oproep: ZonMw stelt subsidie beschikbaar voor 'Actieonderzoek innovatie zorg' voor zorgorganisaties. Welke...

Kennisland houdt zich bezig met actieonderzoek (zie winterschool op 11feb), innovatie en zorg. We zouden dit graag met een of meerdere zorgorganisaties uitvoeren. De link naar de subsidie-oproep is bijgevoegd. Neem vooral contact met me op wanneer je interesse hebt: fn@kl.nl 

Wat is je 'BIG idea' de public health in de toekomst? De World Federation of Public Health Associations en de WHO...

Dear colleagues,

The World Health Organization is developing its first ever learning strategy. Dr. Gaya Gamhewage who is the head of learning and capacity building is very keen to incorporate  the voices of front-line health workers into the learning strategy. They want to ensure that all health...

Oproep! Ben jij bezig op dit moment om preventieve leefstijl in brede vorm nóg meer onder de aandacht te brengen en...

“Welke partijen die bezig zijn met een Vitaliteitscontract, sluiten zich bij ons (&niped, De Persoonlijke GezondheidsCheck) aan als exposant op het online Jaarcongres van Vereniging Arts & Leefstijl?”

In de week van 21-25 september organiseert Vereniging Arts&Leefstijl haar jaarcongres, dit keer...

Wie weet innovaties voor mantelzorgers?

Ken jij sociale ondernemers die met hun innovatie mantelzorgers aandacht en erkenning bieden? In het traject de Social Grow Sessions krijgen 10 projecten de kans om samen met experts in sociale innovatie, mantelzorgers en senior business leaders hun innovatie te ontwikkelen, testen en te dissimineren....

Morgen en overmorgen de eerste summerclasses in een reeks van zeven inspirerende bijeenkomsten in onze Summerschool...

Dus stuur deze link door naar je collega's of andere geinteresseerden.

Meld je aan door op de gele knop te drukken bij de summerclass van je keuze!

Net de kick-off van de summerschool van de #FederatievoorGezondheid gegeven. Dat was erg leuk! Morgen (woensdag) om...

Ben heeft die ervaring in zijn eigen regio en kan er bevlogen over vertellen. Ook niet-leden kunnen als gast (kosteloos) deelnemen. Meld je aan via de gele knop op deze pagina:https://channelfvg.1sociaaldomein.nl/videosessies

Ook de tweede class van de Summerschool #Missie Veerkracht is open voor inschrijving. Deze vindt plaats op woensdag...

Deze summerclass wordt gegeven door Ben van Gent, voorzitter van bestuur van Sutfene en vertegenwoordiger van Actiz binnen de Federatie voor Gezondheid. De titel van zijn summerclass is "Regionale Infrastructuur voor de vraag: ‘Hoe blijf ik gezond?". 

Schrijf je meteen in via onderstaande URL of via...

De Summerschool #Missie Veerkracht gaat van start! Komende dinsdag 7 juli om 19.30 uur geeft Meijke van Herwijnen...

Meld je meteen aan op de pagina via de button videosessies en druk op de gele knop. Tot volgende week!

Wie wil deelnemen in een Federatie-brede summerschool #MissieVeerkracht?

Ik heb mij al meerdere malen geïnspireerd gevoeld door een presentatie van een van de leden van de Federatie over zijn eigen expertise of activiteiten. Wie van jullie zou het leuk vinden als verschillende leden van de Federatie in de maanden juli/augustus een sessie van pakweg 1 tot 1,5 uur geven via...

Wat leren we van deze crisis, welke haakjes biedt dat voor de Publieke Gezondheid? Denk je met ons mee in een online...

Graag nodigt iresearch jullie uit om samen met ons na te denken over de Publieke Gezondheid na Corona. Dit doen we in een online sessie.
De Corona pandemie is nog in volle gang, maar wij denken graag vast met jullie, professionals uit zowel onderzoek, beleid en praktijk, na wat dit betekent voor de...

Zelfzorg in 1 minuut: zijn er bij jullie in de organisatie (zorg)professionals die extra belast worden deze periode?...

In deze ongewone tijd is het voor veel zorgprofessionals een uitdaging om zelf fit en scherp te blijven. Wil je elke dag een tip voor ‘zelfzorg in 1 minuut’ ontvangen van Visiom? Stuur dan via WhatsApp het bericht ‘aanmelden’ naar 06-38455913. Je ontvangt dagelijks 1 tip; verder wordt je...