Vraag

25 mei 2023

“Wie kent er voorbeelden van projecten waar zowel gemeente, als lokale bedrijven, als bewoners in goede afspraken met elkaar samenwerken?”

Toelichting

Als initiatiefnemer van het aanleggen van een voedselbos in de Gemeente Deventer, ben ik erg geïnteresseerd in voorbeelden van goed samenspel tussen organisatie(s) en bewoners. Soms hoor ik hele interessante voorbeelden van initiatieven, die gestart zijn vanuit de bewoners zelf. Maar wellicht gebeurt het ook andersom? Dat de ondernemer, of een groep ondernemers verder komen en meer bereiken, met hulp van bewoners. In alle eerlijkheid ben ik bang dat ik een stuk regie kwijt raak. Dat het collectief een andere kant op beweegt. Maar misschien is die angst onterecht, of begrijp ik de dynamiek van zo’n samenwerking nog onvoldoende.

Voor wie is dit herkenbaar, wie kan mijn twijfel wegnemen? Wie heeft zelf goede ervaringen, of voorbeelden. Dat mogen uiteraard ook voorbeelden zijn van initiatieven op heel ander vlak. Begrijp ik er helemaal niets van? Brand los, geef mij tips, breng mij in contact, dank jullie wel alvast!!

Motivatie

Ik wil mij goed voorbereiden en leren van voorbeelden en ervaringen. De voorbeelden mogen ook over hele andere bewonersinitiatieven gaan. 

Werkgebied

Een klein dorpje in de buurt van Deventer.

Profielfoto van Renée van Ballegooij
Adviseur circulaire economie

Initiatieven vanuit bedrijven of initiatieven vanuit inwoners gaan vaak twee verschillende wegen. Inwonersinitiatieven worden in onze gemeente gefaciliteerd maar kunnen geen commercieel doel hebben. Ondernemersinitiatieven lopen via de economische of ruimtelijke afdeling. Dus als jouw initiatief niet in het hokje past is het lastig. Daarbij moet je zelf steeds aan de bel blijven trekken. Heb je al wel een locatie? Ik wil wel met je meedenken vanuit overheidsperspectief. Een mooi voorbeeld uit onze gemeente is het schilderproject van stichting M.I.L.A. waarbij de stichting jongeren verbond aan een regulier schildersbedrijf om laagdrempelig woningen op te knappen. Winwin voor zowel stichting als het bedrijf.

Profielfoto van Anita Verstappen
Vitaliteitsmakelaar, Ondernemer

Hi Valentijn,

Dank voor je vraag en tevens mooi om de reacties te lezen, altijd inspirerend en uiteindelijk zijn er ook op meta-niveau slimme verbindingen te leggen om elkaar verder te helpen.
Vanuit het sport- en beweegakkoord starten we door met het vitaliteitsakkoord in de Gemeente Meerssen. Als vitaliteitsmakelaar heb ik de taak slimme verbindingen te leggen en te activeren waarbij we stimuleren om onze gemeenschap letterlijk en figuurlijk in beweging te krijgen op de thema's Fysiek, Mentaal en Sociaal. Waar een voedselbos een mooie plek zou kunnen krijgen. Neem alvast een kijkje op ons online platform www.meer-vitaal.nl waarbij de sterke kanttekening mag worden gemaakt op de waarde van het off-line platform; daar is de beweging te vinden die nodig is om te ontwikkelen richting ons lonked perspectief; een vitale(re) samenleving. Verder is Wijkconnect.nl het moederboard waar nog meer moois is te vinden. Wil je weten hoe ik mijn regie behoud en veerkrachtig beweeg in onze gemeenschap; bel of mail gerust.

Succes met je initiatieven!

Groet,
Anita Verstappen
T 06 41 99 1678 of mail anita@preventivio.nl

Profielfoto van Karin Kamstra
Medewerker PGA

Beste Valentijn,

Kijk ook of je voorbeelden kunt vinden van mislukkingen, heel leerzaam.

Op dit moment ben ik een handelingsalternatief aan het opstellen voor een bewonersinitiatief dat ik heb onderzocht vanuit verschillende perspectieven, bewoner, professional en literatuur. Ik heb gesproken met gebiedsregie gemeente, buurtcoach, en bewoners die zich in een stichting hadden georganiseerd vanwege de toekenning van een budget van drie ton. Bewoners werden opdrachtgever van de gemeente, waardoor rollen waren omgedraaid. Het project had een technische en sociale component. De uitvoering van het technische deel is door gemeente en bedrijven iov bewoners gerealiseerd. Het project is in 2019 gestart en in 2022 afgerond: https://hetnieuwevijvergebied.nl/

Een methodische aanpak die niet knelt maar wel richting geeft is het ACTIE-model, zie website Movisie.
Een interessant boek over netwerkregie is het boek van Hans Licht, samenwerken in en tussen organisaties. Hier gaat het ook over regie zonder macht, jouw issue.

Het is blijft een ingewikkeld samenspel tussen partijen die compleet andere logica hanteren.

Warme groet,
Karin

Deeltijd Social Work, richting Welzijn en Samenleving (aan het afstuderen)

Beste Valentein,

Dit vereist overleg op hoog niveau binnen de gemeente. Wat jij vraagt krijg je niet zomaar. Dat zul je moeten verdedigen en nodig maken. Zonder de gemeente te kwetsen omdat er op dat gebied niets is en een noodzaak is. Je zal het uiterst goed moeten vertalen in een plan en ook juist moeten verdedigen in een conclaaf. Tevens ben je in deze economie afhankelijk van vrijwilligers. Je zal een heel leuk en profitable plan moeten voorleggen en juist gepresenteerd moeten krijgen. Ken de details niet maar sta open voor suggesties omdat ik je plan van belang vind. Gemeentelijke presentatie kan ik je mee helpen.

MVG

Pascal van Meurs

Profielfoto van Jennifer Elich
Adviseur sociale basis, verbondenheid
Profielfoto van Leny van Gemert
Projectleider wijkgericht werken regio Oss bij HUMO voor huisartsen

In veel gemeenten wordt door zowel publieke als private partijen met gemeente en burgers samengewerkt op het gebied van gezonde leefstijl (JOGG aanpak). Misschien ook wel in Deventer. Belangrijk om je te realiseren is dat je als initiatiefnemer altijd een stuk regie verliest als je gaat samenwerken, omdat je niet meer alleen rekening kunt houden met je eigen wensen en belangen (doelen/eindresultaat), maar dat je samen met de wensen en belangen van de ander tot een gezamenlijk doel/eindresultaat moet komen. En dat kan er anders uitzien dan jij in eerste instantie voor ogen had. Maar het mooie van samenwerken is natuurlijk dat door in eerste instantie veel tijd te steken in het formuleren van een gezamenlijk doel/eindresultaat waar iedereen JA tegen zegt (dat is mijn tip, ga er niet te snel vanuit dat je allemaal hetzelfde wilt ook al lijkt dat in eerste instantie al het geval), de kans dat je dit doel realiseert veel groter is.
Succes.

Profielfoto van Nicole Moorman
Onderzoeker sociaal domein / Projectleider inwonersinitiatieven

In het land van Maas en Waal is stichting Maas en Waal in Beweging denk ik een mooi voorbeeld. Hun website heet www.bendefit.nu. Op de site staat geen directe informatie over de samenwerking tussen burgers en organisaties, maar bij de totstandkoming van projecten is hier veelvuldig sprake van. De stiching werkt vanuit de vraag of wens van inwoners en fungeert als spil in de samenwerking en de totstandkoming van initiatieven.

Profielfoto van Dunya Vermaat
Trainer & Ervaringsprofessional

Huiskamer van Heteren is een mooi initiatief van bewoners, mensen met talent, vrijwilligers en professionals.

Website: www.dorpsraadswalmen.nl
Op deze website tref je het verhaal aan van de samenwerking (middels een Burgerbegroting) tussen de inwoners van Swalmen (vertegenwoordigd door de Dorpsraad) en de gemeente Roermond, sedert 2014.
In de loop van de jaren hebben wij verschillende uiteenlopende projecten bedacht, draagvlak gecreëerd, bewoners eigenaar gemaakt, een projectplan geschreven en van een begroting voorzien, ingediend bij de gemeente en in meer dan 90% van de projecten realisatie tot stand gebracht. Dit vergde van (met name) de ambtenaren een andere zienswijze en aanpak o.a. inzien dat er ook burgers zijn die verstand en kennis van de materie hebben (uit de ivoren toren komen), maar gaandeweg de jaren kwamen we steeds meer en beter tot elkaar, met verrassende resultaten en samenwerkingsvormen.
Soms wierp het 'verloop' binnen het personeelsbestand van de gemeente barricades op (met een nieuwe ambtenaar weer opnieuw beginnen) , maar we hebben toch iets geweldigs voor elkaar gekregen, waar in het Midden-Limburgse veel respect en interesse voor is.
Dit is een summier stukje, dit is niet de plek om een goed verhaal neer te zetten, maar kijk maar eens op onze website en dan met name naar de Jaarverslagen 2018-2022.
Krijg je een actueel en prima beeld van onze activiteiten en resultaten.
De gemeente Roermond heeft eind 2022 een evaluatie laten uitvoeren van 8 jaar samenwerking, door 2 onafhankelijke personen, die in februari 2023 is afgerond en aangeboden.
Ik stuur je deze hierbij op (ga er wel prudent mee om), dit geeft een nauwgezet en volledig beeld van de samenwerking tussen burgers en gemeente gedurende een lange(re) periode.
Doe er je voordeel mee!

John van den Groenendal
voorzitter Stichting Dorpsraad Swalmen

Profielfoto van Evelien Plak-Bruijn
Kwaliteitsverpleegkundige

Hallo Valentijn,

Sinds 10 mei is er in Warmenhuizen het volgende geopend:
Trefpunt Gezond&zo.
Ik denk een voorbeeld van een goed samenspel tussen alle betrokkenen.
Succes.
Neem gerust een kijkje op : www.trefpuntgezondenzo.nl

Groeten Evelien Plak