Vraag

25 juni 2020

“Wie wil deelnemen in een Federatie-brede summerschool #MissieVeerkracht?”

Toelichting

Ik heb mij al meerdere malen geïnspireerd gevoeld door een presentatie van een van de leden van de Federatie over zijn eigen expertise of activiteiten. Wie van jullie zou het leuk vinden als verschillende leden van de Federatie in de maanden juli/augustus een sessie van pakweg 1 tot 1,5 uur geven via Zoom, waar belangstellende federatieleden aan kunnen deelnemen? En minstens zo belangrijk: zijn er mensen onder jullie die een inhoudelijk verhaal willen brengen dat relevant/inspirerend is voor andere leden? Ik ben bereid om als host te fungeren en praktisch te ondersteunen bij de sessies (en om mee te denken over de precieze invulling indien gewenst).

Graag jullie reacties op dit bericht, dan komen we er vanzelf achter of het idee energie oplevert.

Dag Meijke,
Wat goed dit! Ja ik doe ook graag mee. Ik ben projectleider in de gemeente Oss, waar diverse instellingen gezamenlijk samenwerken aan gezonde regio en zou daar een korte inspiratiesessie kunnen geven, hoe deze regio aansluit bij de landelijke programma's Positieve Gezondheid (van iPH), en AllesisGezondheid (van VWS). Dat sluit denk ik aan bij de plannen die Ben van Gent heeft in de Achterhoek.

Voor planning en organisatie heb ik nog een tip!
Je zou daarvoor een aparte werkgroep kunnen aanvragen op dit Channel en daar zoomsessies kunnen plannen. Waar deelnemers dan weer voor kunnen aanmelden.

Profielfoto van Ben van Gent
Ben van Gent
Bestuurder

Ja Meijke, ik doe mee. Ik kan een presentatie geven over de plannen in de Achterhoek om een infrastructuur te bouwen voor aselectieve preventie, gesteund door een forse digitale ondersteuning. Mijn organisatie Sutfene, fuseert dit jaar met Sensire. De fusieorganisatie heeft als doel er te zijn voor het organiseren van ondersteuning voor professionals en ziet de noodzaak om in te zetten op voorzorg.

Profielfoto van Mark Weghorst
Changemaker

Dag Meijke,
Ik ga graag in gesprek over de #missieveerkracht in het onderwijs waarmee we vanuit het NCJ bezig zijn. Dan praat ik jullie graag door de praatplaat die we daarvoor gemaakt hebben en hoor ook graag wat andere deelnemers op dit terrein kunnen bieden.

Profielfoto van Klaas Jan Bolt
Market Connector

Ha Meijke,

Erg goed idee, ik werp me graag op om meer te vertellen over de manier waarop we vraag en antwoord koppelen rondom zelfzorginnovaties.

Voorbeelden:
- Beweegvriendelijke wijk (Utrecht Noord Oost), waarbij bewoners, gemeente, ontwerpbureau Panton, ondernemers en wijkteams samen de wijk opnieuw vormgeven.
- SlaapSmakelijk: over de invloed van voeding op slaap en vice versa, samen met de Voedselapotheek, EHGym ByVeda en HabitTalk
- Slaapcoalitie: samen met twee ziekenhuizen, een grote huisartsenvereniging, de gemeente en een onderzoeksbureau geven we de slaapzorg in de regio een innovatieimpuls.

Profielfoto van Harro Labrujere
Bestuurder

Lijkt me interessant om van anderen te horen en ook om ons verhaal te delen. Onze inbreng zou vooral gaan over 'Bouwen op sociale veerkracht' waarover we paar jaar geleden boekje hebben uitgebracht en waar we nu ook weer in verder zijn. Opzet wat mij betreft: vanuit welke visie werken wij en dan praktijkvoorbeelden geïllustreerd met ervaringen van de mensen waar het om gaat.

Profielfoto van Brigit Heemskerk
Brigit Heemskerk
Directeur

Ha Meijke,

Ik ben zeker geïnteresseerd om de volgen en te geven. In mijn voordracht zal ik me richten op eigen regie in de werkomgeving.

Profielfoto van John Dierx
Lector

Lijkt me goed idee en ik zou wel een keer wat kunnen vertellen over ons werk wat we gedaan hebben met particpiatie van jongeren en van wijkbewoners om zelfregie te vervorderen. Ik zou een presentatie kunnen geven van de Triple-I-methode (Internactive Interviewing and Imaging) die we hiervoor ontwikkeld hebben.

Profielfoto van Iselien Nabben
Adviseur Zorg en Onderwijs

Lijkt me super leuk Meijke! Ik (wij) willen graag iets presenteren, maar ook interessant om van andere leden te horen wat ze doen. helpt ons ook om echt contact te maken met de federatie. Count me in. gr Iselien (Kennisland)