Vraag

17 augustus 2021
Profielfoto van Nathalie de Sousa
Netwerk Activator FvG

“De Federatie voor Gezondheid is door het Ministerie van VWS gevraagd om mee te denken over de uitvoering van de herstelplannen van de overheid. Wil je meer lezen over deze plannen?”

Toelichting

Dinsdag 27 juli jl. spraken Jolande Sap en Patricia Heijdenrijk met Henk Soorsma (directeur Strategie en Kennis, DGSC-19) over de domeinoverstijgende thema’s voor herstel en vernieuwing. In dit gesprek werden met name de thema’s nieuwe ongelijkheden (ook wel een vergrootglas op bestaande ongelijkheden), sociale en mentale veerkracht van de samenleving en gezonde mensen in een groene leefomgeving besproken. Op de genoemde thema’s wordt gewerkt aan herstelplannen welke dit najaar worden gepresenteerd. FvG is gevraagd mee te denken over de aanpak van deze opgaven.

Profielfoto van Monique de Jong
Monique de Jong
Psychosociaal therapeut & client/gezinsondersteuner FASD, SKJ geaccrediteerd opleider FASD

Beetje mosterd na de maaltijd mijn opmerking, maar helaas lees ik dit nu pas.

Als bestuurslid van de FAS Stichting Nederland, en client/gezinsondersteuner FASD, zou ik meer aandacht willen vragen voor het feit dat, sinds 2020, het alcoholgebruik onder vrouwen dusdanig is gestegen dat er nu officieel geen verschil meer is in gebruik tussen mannen en vrouwen. Omdat veel zwangerschappen ongepland zijn (prevalentie van FASD in westerse landen is hoger dan die van ASS/autisme!), is de verwachting onder artsen en wetenschappers werkzaam op dit gebied dan ook dat het aantal kinderen geboren met deze aandoening navenant zal stijgen. Veel van deze kinderen en volwassenen worden in eerste instantie gelabeled met gedragsdiagnostiek (50% ADHD als eerste diagnose, tevens ASS, hechtingsproblematiek, CD, OCD etc), waarbij de permanente neurologische beschadiging door pre-natale blootstelling aan alcohol over het hoofd wordt gezien. Hierdoor is er bij deze kinderen en (jong)volwassenen altijd sprake van structurele overvraging en niet passende zorg en educatie, en onstaan van onnodige secundaire problematiek met hoge maatschappelijke kosten later in het leven.
Dit aspect van de corona maatregelen is, net als FASD in het algemeen, iets waar weinig tot geen aandacht voor is (ondanks de hoge prevalentie is er een lacune m.b.t. kennis en expertise bij veel diagnostici en zorgprofessionals), maar wat wel zal leiden tot meer kosten en zorg op het gebied van jeugdzorg, ggz, onderwijs, verslavingszorg, detentie, wajong, WLZ, begeleid wonen, bewindvoering, bijstandskosten etc. Aangezien FASD 100% te voorkomen is, is preventie en educatie op dit gebied dan ook zeer gewenst, en zou niet mogen ontbreken in ieder plan wat herstel of verbetering van gezondheid in het algemeen beoogt.

Profielfoto van Corné van Asten
Directeur

Ja zeker wil ik meedenken!!
Groet,
Corné

Profielfoto van Emelien Hagenaars
Leefstijlcoach Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis

ik wil ook graag op de hoogte blijven en meer lezen over deze plannen

Profielfoto van Robert Bergs
Beleidsmedewerker Afdeling Kennis en Innovatie GGD Zuid Limburg

Graag.

groet Robert Bergs

Profielfoto van Hanneke Keus
Adviseur

Ja, graag!

Profielfoto van Susan Derckx
Complementair geneeskundig therapeut, Positieve Gezondheid, Leefstijlgeneeskunde en eigenetica, Regressie en Eclectisch Energetische Natuurgeneeskunde Trainingen Wim Hof methode, Yoga, Positieve gezondheid/Salutogenese, Shinrin Yoku

Graag

Profielfoto van Renske Bouwknegt
Partner|designer

Wat een mooie vraag en een kans! Ik denk meer dan voldoende denk - en doekracht binnen de federatie om hier aan bij te dragen. Wij leveren met @ideate_nl graag een bijdrage.
Renske

Profielfoto van Gonny Tafuni-Smit
(onbekend)
Participatie/clientenraadslid en PatientPartner

Zeker wel!

Profielfoto van Yolanda Buchel
Founder

Mooi! Sowieso dat dit platform op deze manier impact kan uitoefenen:)

En fijn dat de aandacht voor nieuwe ongelijkheden er ook bij staat. Diversiteit & Inclusie is een enorm thema, met invloed op veerkracht van mensen. Reden waarom ik een Coaching Trek van 13 weken met een amerikaanse D&I expert aan het ontwikkelen ben: een hulpmiddel om je als leidinggevende, als professional, als mens te realiseren hoe je het staat met je D&I mindset.
"if you wanna make the world a better place, take a look in the mirror and change" Michael Jackson