Vraag

26 mei 2021

“Hoe evalueert u breed gezondheidsbeleid waarin juist de nadruk ligt op individuele ervaring en voorkeuren?”

Toelichting

Aan de ene kant wordt er steeds vaker gewerkt vanuit een breed perspectief op gezondheid. Begrippen als welzijn, participatie en zelfredzaamheid staan dan bijvoorbeeld centraal en de focus ligt niet op ziekte, maar op wat iemand wél kan en wil. Anderzijds is het wenselijk om beleid te kunnen evalueren, bijvoorbeeld aan de hand van vastgestelde normwaardes of vergelijking met anderen. Ik ben benieuwd hoe u die ‘persoonlijke’ en meer ‘objectieve’ kanten met elkaar verenigt!

Houdt dit thema u bezig? Dan bent u misschien geïnteresseerd in mijn onderzoek vanuit het LUMC. Dat gaat over de meetbehoeften van partijen die werken met een breed perspectief op gezondheid. Met onderstaande vragenlijst wordt dit geïnventariseerd. Maakt u gebruikt van gezondheidsmetingen en denkt u graag mee? Dan zou u in ongeveer 10 minuten deze vragenlijst kunnen invullen!

Profielfoto van Jessica Varkevisser
Jessica Varkevisser
Bestuurder

Hallo Jesper, vanuit ons revalidatiecentrum is dit een belangrijk onderdeel binnen de revalidatie. Revalidatie is er uit eindelijk op gericht om onze patiënten op een zo prettig mogelijke manier weer te laten participeren in de maatschappij. Zelfredzaamheid is dan ook iets waar het behandelteam aan werkt gedurende het revalidatietraject. Ik zal voor jou de vragenlijst invullen. Veel succes met je onderzoek!

Profielfoto van J. (Koos) Spanbroek
J. (Koos) Spanbroek
Vrijwilliger

Dag Jesper, ik onderscheid twee soorten gezondheidsbeleid. Curatief en preventief. Vanuit curatief perspectief is het verstandig om de individuele ervaringen te bundelen om tot verbeteringen te komen. Dat gaat ook op voor de (individuele) voorkeuren. Elke verbetering is winst, maar mag niet leiden tot technocratische (bureaucratisch zo u wilt) protocollen en werkwijze. Ik zou sterk willen pleiten voor de menselijke maat en gedrag (attitude).
Daarnaast ben ik van mening dar er veel meer geïnvesteerd zou moeten worden in preventie. Dat haalt de druk van de ketel in de curatieve zorg en zal de ervaren gezondheid doen toenemen (nog afgezien van de daling van de ziektelast en daar mee samenhangende kosten)