Tijdlijn Federatie voor Gezondheid

Profielfoto van Anke Peters

6 maart a.s. Conferentie Bereikbaarheid voor iedereen
Bereikbaarheid van werk, onderwijs en zorg is essentieel om volwaardig deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Nederland heeft een mobiliteitssysteem waar dagelijks miljoenen mensen gebruik van maken. Maar wat als mensen toch belemmeringen ervaren in het bereiken van werk, zorg of school?
De conferentie Bereikbaarheid voor iedereen wil vervoersongelijkheid adresseren en agenderen. Met een actieve bijeenkomst waarin bestuurders van betrokken organisaties én mensen die het treft het woord krijgen over hun ervaringen en mogelijke oplossingen.

Voor meer informatie kijk op: https://www.bereikbaarheidvooriedereen.nl/

Profielfoto van Anke Peters

TSG, het tijdschrift voor de publieke gezondheidszorg bestaat 100 jaar en heeft in het kader hiervan een essaywedstrijd uitgeschreven over innovatie-mogelijkheden ter verbetering van de zorg.
Graag maken je bekend met de inhoud van de innovatieve ideeën.
Deze zijn online te lezen via deze link: https://link.springer.com/journal/12508/volumes-and-issues/100-3/supplement

Gamechanger publieke gezondheidzorg staat centraal in jubileumnummer TSG 100 jaar

Prominent is de aandacht voor het winnende TSG 100 jaar essay Een veerkrachtige publieke gezondheid # Hoe dan? van Hagenaars, Waterlander, Den Hertog en Stronks. Zij voorspellen dat een gezondere maatschappij mogelijk wordt wanneer alle beleidsterreinen samenwerken aan een systeem dat gezondheid produceert. Denk bijvoorbeeld aan de bijdragen vanuit ruimtelijke ordening zoals het vergunningenbeleid op fastfoodketens of de groen-, wandel- en fietsvoorzieningen. Of denk aan de bijdragen vanuit economisch beleid, zoals gedifferentieerde btw-tarieven voor (on)gezonde producten of inkomensbeleid. Dat levert een gezondere voedselomgeving op waardoor gezondere keuzes de gemakkelijkste keuzes worden. Ook duurzaamheid speelt een grote rol, denk aan biologische, circulaire kleinschalige landbouw. Dit zou in 2030 volgens de auteurs leiden tot scherpe veroordeling van ongezondheid producerende bedrijven. En hiermee bouwen we aan een breder draagvlak voor maatregelen die bijdragen aan gezondheid, een beter klimaat en welvaart.
Het essay is ingediend in het kader van de TSG 100 jaar Challenge. TSG vroeg aan gezondheidsonderzoekers en beleidsmakers welk idee, persoon, product of aanpak de inhoud, structuur of het functioneren van de volksgezondheid ingrijpend gaat veranderen de komende tien jaar. Hier kwamen tientallen inzendingen op binnen, die werden beoordeeld door een jury bestaande uit Jet Bussemaker (hoogleraar Beleid, wetenschap en maatschappelijke impact, in het bijzonder in de zorg in Leiden en voorzitter Raad voor de Volksgezondheid), Jochen Mierau (hoogleraar Economie van de volksgezondheid, Groningen) en André Rouvoet (voorzitter GGD GHOR Nederland).