Over Federatie voor Gezondheid

Het Channel Federatie voor Gezondheid is er voor iedereen die geïnteresseerd is in de beweging van nazorg naar voorzorg. Op dit Channel worden contacten gelegd en videosessies georganiseerd in summer- en winterschools. Je bent van harte uitgenodigd daar aan deel te nemen en dit Channel te volgen. In besloten groepen wisselen de leden van de Federatie met elkaar uit over actuele thema's en bundelen hun kracht. Deelname aan Groepen is dan ook voorbehouden aan de werknemers van de leden van de Federatie. Voor meer informatie over het lidmaatschap van de Federatie, klik hier.