Tijdlijn Federatie voor Gezondheid

Wouter Jansen heeft dit bericht geliked

MissieVeerkracht: Samen gezond en veerkrachtig de toekomst tegemoet

Dat investeren in gezondheid en veerkracht cruciaal is voor ons allemaal, als individu én als samenleving, heeft de huidige coronapandemie nog maar eens bevestigd. We staan op een kantelpunt. Nú is de tijd om momentum te grijpen: om het collectief ontstane bewustzijn vast te houden, te bekrachtigen en vooral de juiste context te creëren, zodat het kan ontkiemen en ons blijvend veerkrachtiger maakt. Want een gezonde en veerkrachtige samenleving bereiken we alleen, als we de intrinsieke motivatie van mensen om in beweging te komen, stimuleren én we ze daar vervolgens volop in ondersteunen. Daar past geen kortetermijndenken bij. Dat vraagt om een andere benadering, waarin we ons verbinden met elkaar en in het bijzonder met de mensen in hun gemeenschappen zelf. Het vraagt om samen optrekken, dwars door sectoren heen en interdisciplinair. Om creativiteit en out-of-the-box denken. Om het lef om buiten de kaders te treden. MissieVeerkracht maakt die beweging.

https://www.federatievoorgezondheid.nl/missieveerkracht/

Karine van 't Land heeft dit bericht geliked

Met plezier kondig ik de start van de dialoog over de 'Beroepsvereniging van de Toekomst' aan. De beweging van nazorg naar voorzorg heeft ook gevolgen voor de (organisatie van) professionele beroepsgroepen. Ook daar lijkt vernieuwing nodig. Samen met PHned, het NCj, VvAA en Health~Holland lijkt het de FvG goed om daar een impuls aan te geven.

We hebben aan Sandy Krijnen gevraagd om als aftrap voor bovengenoemde dialoog een blog te schrijven. Zij verwoordt haar behoefte om gezondheidsproblemen voor te blijven en wat zij van een op voorzorg gebaseerd gezondheidszorgsysteem verwacht om haar daarin te ondersteunen. Haar blog vind je onder dit bericht.

Vervolgens hebben verschillende professionals een reactie gegeven in de vorm van een kort filmpje met daarin een vraag of eens stelling voor/over de beroepsverenigingen. We nodigen je van harte uit deze te bekijken:

Wico Mulder https://youtu.be/8AOVJPCEe0o
Giliam Kuijpers https://youtu.be/d3-HnDVZRRc
Ashis Brahma https://youtu.be/WbDFg_FDbPY
Michael Milo https://youtu.be/pGBHmns5Po8
Meijke van Herwijnen https://youtu.be/XTSrXXv1vJU
Karine van ’t Land https://youtu.be/FUpZGGwxS7c

We hopen dat het voldoende voeding geeft om de dialoog over de toekomst van de beroepsverenigingen aan te zwengelen. Doe je mee? Meld je aan bij de werkgroep. De werkgroep vind je door boven in het menu op de knop Werkgroepen te klikken.

Hartelijke groeten
Thomas Plochg

Nathalie de Sousa heeft dit bericht geliked

Op LinkedIn heb ik een artikel geschreven waarin ik opper dat we (ook) vragen moeten stellen om gezondheid en welzijn op de langere termijn te adresseren. Als jullie aanvullende vragen voor die lijst hebben, voel je welkom om die daar (of hier) aan te vullen.

https://www.linkedin.com/pulse/corona-als-crashdieet-meijke-van-herwijnen/?trackingId=KAYaVbR0T%2FCT5TdboZ4ARA%3D%3D

Hartelijke groet,
Meijke van Herwijnen

Berichtje vanuit PHned rondom COVID-19:

De subgroep epidemiologie van de WHO houdt op 7 en 8 april een webinar waar iedereen via zoom bij kan zijn. Zie bijgevoegde pdf voor meer informatie en de zoom-link voor het programma en om deel te nemen.