Vraag & Antwoord

Filters actief: Sociaal en gezond (3 / 24) stop filteren

Wie heeft ervaring met het begeleiden van de GLI? Voor een inventarisatie zouden wij het heel erg op prijs stellen...

Met de GLI (gecombineerde leefstijlinterventie) is voor het eerste Leefstijl opgenomen in het basispakket. Een enorme stap voorwaarts. Binnen de Federatie voor Gezondheid is een werkgroep bezig om te kijken hoe de GLI kan doorontwikkelen tot een breder inzetbare interventie waar iedereen aan mee kan doen...

Hoe evalueert u breed gezondheidsbeleid waarin juist de nadruk ligt op individuele ervaring en voorkeuren?

Aan de ene kant wordt er steeds vaker gewerkt vanuit een breed perspectief op gezondheid. Begrippen als welzijn, participatie en zelfredzaamheid staan dan bijvoorbeeld centraal en de focus ligt niet op ziekte, maar op wat iemand wél kan en wil. Anderzijds is het wenselijk om beleid te kunnen evalueren,...

“Oproep! Bent u betrokken bij een onderzoek of project dat de James Lind Prijs verdient? Of kent u bedrijven of...

Gesloten

Graag wijs ik jullie op de James Lind prijs, die ook dit jaar weer namens NPN wordt uitgereikt in twee categorieën: onderzoek en toepassing. De winnaars in beide categorieen ontvangen een bedrag van €10.000,-, te besteden aan vervolgprojecten of onderzoeken.   

De James Lind Prijs is een...