Vraag & Antwoord

Filters actief: Professionalisering (1 / 24) stop filteren

Wie heeft ervaring met het begeleiden van de GLI? Voor een inventarisatie zouden wij het heel erg op prijs stellen...

Met de GLI (gecombineerde leefstijlinterventie) is voor het eerste Leefstijl opgenomen in het basispakket. Een enorme stap voorwaarts. Binnen de Federatie voor Gezondheid is een werkgroep bezig om te kijken hoe de GLI kan doorontwikkelen tot een breder inzetbare interventie waar iedereen aan mee kan doen...