Tijdlijn

Profielfoto van Anke Peters

6 maart a.s. Conferentie Bereikbaarheid voor iedereen
Bereikbaarheid van werk, onderwijs en zorg is essentieel om volwaardig deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Nederland heeft een mobiliteitssysteem waar dagelijks miljoenen mensen gebruik van maken. Maar wat als mensen toch belemmeringen ervaren in het bereiken van werk, zorg of school?
De conferentie Bereikbaarheid voor iedereen wil vervoersongelijkheid adresseren en agenderen. Met een actieve bijeenkomst waarin bestuurders van betrokken organisaties én mensen die het treft het woord krijgen over hun ervaringen en mogelijke oplossingen.

Voor meer informatie kijk op: https://www.bereikbaarheidvooriedereen.nl/