Federatieraad

Dit is een besloten groep. Als u wilt deelnemen dient u in te loggen.

Doel van deze groep

In deze werkgroep zullen we de Federatieraad vergaderingen plannen en stukken plaatsen. In ieder geval zolang COVID-19 ons beperkingen oplegt t.a.v. georganiseerde bijeenkomsten voor grotere groepen mensen.